ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี สมาคมเวชสารสนเทศไทย สำหรับผู้บริหาร หัวข้อ “Hospital CIO Forum” ประจำปี 2560

0
3241