ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง [เต็ม]

0
1012

การอบรมวิเคราห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง ทั้ง 2 รุ่น [ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 13 และ ขึ้นสูง รุ่นที่ 5] เต็ม แล้วนะคะ