ติดต่อเรา

สมาคมเวชสารสนเทศไทย
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน-ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02-590-1492
แฟกซ์ 02-965-9816

ข้อเสนอแนะ