อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017

0
7133

อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017

  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 [เต็มแล้ว]