โครงการฝึกอบรม”แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล”

0
2447

โครงการฝึกอบรม”แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล”

กดเพื่อดูรายละเอียด
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม >> ดาวน์โหลดที่นี่
รายละเอียดโครงการ >> ดาวน์โหลดที่นี่
หลักสูตรโครงการ >> ดาวน์โหลดที่นี่
หนังสือตอบรับ >> ดาวน์โหลดที่นี่